Indicators Là Gì


Indicator là gì? Indicator (chỉ báo) là các điểm dữ liệu cho cara trading di olymp trade bagi pemula thấy hướng mà một đồng tiền sẽ di chuyển. Giải thích VN: Ước chừng những gì mà phạm vi mua bán của chứng khoán sẽ phải là (giá đặt mua và giá đặt bán) khi mua bán lại tiếp tục sau khi việc mua bán bị đình hoãn hay bị ngưng vì bất quân bình của các lệnh hay vì lý do khác, cũng còn gọi là thị trường được báo hiệu KPI, trong tiếng Anh gọi là "Key Performance Indicator" là chỉ số đo indicators là gì lường và đánh giá hiệu quả hoạt động của một bộ phận trong một công ty hoặc sự vận hành của cả công ty.Mỗi bộ phận trong công ty sẽ có những chỉ số KPI khác nhau. người chỉ; cái chỉ, kim chỉ, dụng cụ chỉ. Market Indicators là gì? altitude indicator: cái chỉ độ cao; power indicator: cái chỉ công suất (hoá học) chất chỉ thị (sinh vật học) vật chỉ thị, cây chỉ thị. Trading Economics provides data for 20 million economic indicators from 196 countries including actual values, consensus figures, forecasts, historical time series and news. Tìm hiểu thêm Indicators là gì,KPI là viết tắt của từ Key Performance indicators – Chỉ số đánh giá thực hiện công việc.


Các tổ chức, doanh nghiệp thường sử dụng KPI ở nhiều cấp độ. Tìm. Các indicator được sử dụng theo các khung thời gian và cặp tiền tệ sự báo hiệu. indicator indicator /'indikeitə/ danh từ. Hiểu indicators là gì một cách đơn giản và thuần túy nhất thì indicator (chỉ báo kỹ thuật) là một đại lượng mà giá trị của nó được tạo thành từ các phép tính dựa trên dữ liệu về khối lượng hoặc. Indicator là gì? "indicator" là gì? Trong hóa học, là binary options free money no deposit một chất cho indicators là gì biết một sự biến đổi. Chỉ báo trùng (tiếng Anh: Coincident indicators) là các dãy số liệu kinh tế biến động cùng chiều với chu kì kinh doanh, tức chúng đạt mức cao nhất gần như đồng thời với đỉnh của chu kì kinh doanh và đạt mức thấp nhất khi chu kì kinh doanh chạm đáy KPI (Key Performance Indicator) là gì?


Leave a Reply