Zip Code Cua Viet Nam


Area Postal code An Giang Province: 90000 Bắc Giang Province: 26000 Bắc Kạn Province: 23000 Bạc Liêu Province: 97000 Bắc Ninh Province. A map of the Vietnamese provinces. Jump to navigation Jump to search. Zip Code Vietnam - Cập nhật về mã bưu chính Zip Postal Code mới nhất của 63 tỉnh Việt Nam, Kiến thức xác định mã thôn, ấp, quận, huyện thành phố. Mã bưu chính (Zip Postal Code )/ Mã bưu điện 6 số cập nhật mới nhất 2021 của 63 tỉnh mercado de opções binárias esta horrível thành Việt Nam. Hồ Chí Minh bao gồm tối thiểu tập hợp 6 ký tự zip code cua viet nam số, nhằm xác định vị trí địa lý của địa chỉ phát cụ thể trong phạm vi TP. Giải đáp các vấn đề liên quan Mã Zip Postal code Việt Nam Mã Zip Postal code Việt Nam. Cấu trúc mã bưu chính mới của Việt Nam gồm 6 số như sau: (zip code Việt Nam) 2 chữ số đầu tiên là mã của tỉnh( ví dụ : Hà Nội là 10) 2 số tiếp theo là mã của quận, huyện, thị xã; Số thứ 5 là phường, xã, thị trấn.


Mã bưu chính ở Việt Nam zip code cua viet nam kể từ năm 2018 được điều chỉnh lại gồm 5 chữ số thay thế mã bưu chính cũ gồm 6 chữ số. Nếu bạn đăng ký thông tin ở những website nước ngoài thường hộ sẽ yêu cầu bạn nhập Postal code(mã bưu chính) của tỉnh thành. Trong đó chữ số đầu tiên cho biết mã vùng, hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; bốn chữ số đầu xác định mã quận, huyện, và đơn vị hành chính. The following table is a list of postal codes in Vietnam (5 digits). Mã bưu điện TP. Postal codes help confirm the location when transferring mail, postal items or used to fill in information when users register online with a request to enter a postal code or postal code. The 6-digit Zip Postal Code is the latest update of 2020 for 63 provinces and cities in Vietnam Postal codes in Vietnam. Dưới đây là list các mã bưu chính của Việt Nam mới nhất 6 số (trước đây là 5 số) Postal code của việt nam là gì,Postal codes help confirm the location when transferring mail, postal items or used to fill kekurangan dan kelebihan binary option in information when users register online with a request to enter postal code của việt nam là gì a postal code or postal code Zip code, Postal Code hay còn gọi là Mã porque opções binárias é proibido no brasil bưu chính hoặc Mã bưu điện là những.


HCM..Cấu trúc zip code cua viet nam mã Zip Code Hà Nội – 2 số đầu tiên là mã của Thành Phố Hà Nội: Từ 10 – 15. Dựa vào mã Zip Code này để có thể định vụ khi nhận, chuyển thư bưu phẩm, hoặc đôi khi các bạn tham gia các trang web trên thế giới thường yêu cầu mã số Zip Code này.


Leave a Reply