Zip Code Vietnam 2018


Post Office. Cụ thể, từ 1/1/2018, mã bưu chính của Việt Nam bao gồm tập hợp 5 ký tự số, cụ thể:. The 6-digit Zip Postal Code is the latest update of 2020 for 63 provinces تعليم الخيارات الثنائية and cities in Vietnam Below is postal code vietnam 2018 a list of postal codes in Vietnam for all of 63 provinces of Vietnam updated 2020 Zip code vietnam 2018. UT. 49-6630. 84059. Main Office. Postal codes for all regions in Vietnam. Orem. 49-6630. Lưu ý đây là mã bưu điện ứng với các tỉnh thành, còn đối với các quận huyện binary options personal project hay phường xã thì sẽ giống mã tỉnh /tp ở 2 con số đầu (ví dụ:tp HCM là 70, HN là 10,…) còn những số sau sẽ tương ứng với từng đơn vị hành tính. zip code vietnam 2018 Utah.


Leave a Reply